اطلاعیه 5 - اعلام حمایت علمی انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1400/01/23

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران حمایت و مشارکت خود را از کنفرانس اعلام و به جمع حامیان علمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات پیوست.و جناب آقای دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی و جناب آقای دکتر عباس محمدی به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.